Trene improvisasjon

Jeg trener pust, kropp og stemme. Vokal improvisasjon i kroppen, i rommet, i kosmos. Stemmens bevegelse og karakter. Din tone som kommer innenfra. Din stemmeressurs. Ditt uttrykk.

Improvisasjon er å si ja til alle forslag, godta den første ide, trene kroppsuttrykk og fysisk kommunikasjon, øver opp å kunne se og lytte, takle overraskelser, jobbe med objekter og bilder som utgangspunkt for fantasi. Det å skape historier. Enkelt handler improvisasjon om hva du gjør, hvor du er og hvem du er. Hvem skal sitte på stolen?

Sansetrening, konsentrasjon, oppmerksomhet, årvåkenhet, bevissthet gjennom valg. Kjenne på følelser som er forankret i kroppen. Å bli bevisst hva du tror du uttrykker og hva du faktisk gjør.

Å inkludere alle i et fellesskap, bli sett og kjenne tilhørighet er forutsetningen for å lykkes. Hva er dine ressurser? Hvordan styrke og bygge relasjoner?

Se kursinvitasjon på forsiden.