Pedagog og instruktør

Å leve er å bevege seg. Jeg er opptatt av bevegelse, den indre og den ytre. Jeg instruerer i pust, kroppsuttrykk og stemmebruk for å bevisstgjøre kroppsspråket. Mer enn 75% av all kommunikasjon mellom mennesker er kroppsrelatert.

Jeg bruker fysiske og kreative øvelser for å åpne energistrømmen i kroppen som gir en dypere kontakt mellom kropp og sinn. Den fysiske hukommelse henter fram ressurser til personlig og kunstnerisk frigjøring. Ved å være mer tilstede i øyeblikket oppnår du en dypere kontakt med deg selv. Det gir en økt personlig kompetanse, noe som reduserer stress og sykefravær på arbeidsplassen. Å gjøre ansatte og ledere tryggere på seg selv og egen kompetanse vil også redusere eventuelle problemer med mobbing.

Å skape bevegelse betyr å bli berørt og engasjert. Jeg bygger relasjoner i grupper basert på trygghet og tillit, inkludering og samspill. Med pedagogikken i bunn tar jeg i bruk musikk og drama, improvisasjon, psykodrama, sosiometri og sosiodrama, klovneri og latteryoga. Alle er sterke virkemidler, som en trenger forståelse og kunnskap for å bruke, til å skape arbeidsglede og gi styrke til nye utfordringer.

Jeg skreddersyr opplegg for personlig vekst og utvikling individuelt og for grupper.