Kunstnerisk utvikling med psykodrama

”Et dypdykk i ditt skattkammer for ytterligere frigjøring av ditt kunstneriske JEG.»

Kurs for skuespillere

Hva får du på psykodramakurset?
Du opplever og får kunnskap om spontane og kreative gruppeprosesser som åpner opp og gir deg mulighet for et dypdykk i ditt skattkammer, dine kreative og personlige ressurser. Du kan få innsikt i ønsker og planer her-og-nå og jobbe med mål og ”rolletrening for framtida”. Du lærer psykodramateknikker som f eks rollebytte, som er et godt verktøy ved utvikling av en dialog og ved innøvingen av en karakter. Kurset vil ta utgangspunkt i deltakernes ståsted, og gi kunnskap om deling som kommunikasjon. Du får erfare og bli sett og hørt. Slik bygger vi relasjoner, skaper møter og foretar valg.
Hva vil du oppnå?
Kurset gir deg kunnskap i sosiometri, sosiodrama og gruppeledelse. Du får en individuell kunstnerisk utvikling og ytterligere frigjøring av dine skapende evner. Du lærer øvelser som du selv kan bruke som gruppeleder.  Kurset gir deg en økt personlig kompetanse.
Min utvikling av mennesket og kunstneren i meg
Marit sier selv om Psykodrama «Psykodrama har gitt meg mot til å vise hva jeg står for og hva som bor i meg. Psykodrama har hjulpet meg til å bli en kunstner som tilstreber å være tilstede i øyeblikket.  Jeg føler jeg har fått en spontan kunstnerisk frigjøring. Jeg åpner opp og viser min kraft og samtidig min sårbarhet i møte med andre mennesker. Psykodrama har skapt den kursleder, instruktør og skuespiller, som kommer til uttrykk i dag.»

Psykodrama betyr ”sjel i handling”
Psykodrama er skapt av teatermannen, filosof og psykiater Jacob Levy Moreno
(1892 Romania – 1974 USA). Han mente at alle mennesker er født med kreative evner,
og veien til kreativ samhandling går gjennom spontanitet, som er forankret i bevisstheten.
Spontanitet må trenes.  Moreno hadde en ukuelig tillit til individet og en gruppes skaperevne.
Han trodde på ”Det kosmiske mennesket” og individets mulighet for å frigjøre skaperevnen
på ”scenen” og bringe den videre til livet. Dette kjennetegner metoden og filosofien.

Les mer om psykodrama:
https://alternativ.no/behandlingsmetoder/psykodrama.html