Hva er Spontanitet?

I spontane øyeblikk er vi oss selv. Spontanitet er et øyeblikk av personlig frihet.  Når tapte vi den frie skapende vilje, og om vi har tapt den, hva kan vi gjøre for å erobre tilbake vår personlige frihet til å skape? Teaterpedagog og -instruktør Vlad Smid sier:

Å stadig måtte spørre andre for å si oss hvor vi er, hvem vi er og hva som hender rundt oss kan resultere i en seriøs mangel på personlig iaktakelse og erfaring. Vi fungerer bare som deler av vårt totale jeg. Vi kjenner ikke oss selv, og fordi vi anstrenger oss for å leve gjennom andres øyne, mister vi en del av vår identitet, vår kropp blir deformert, den naturlige gratie forsvinner og evnen til å lære blir angrepet. Både det individuelle og kunstneriske blir skadet og tatt fra oss og vår innsikt går tapt.”

Hvem er jeg?
Noen blir egosentriske, andre gir bare opp og slenger med. En annen spør: ”Hvem er jeg? Hva kan jeg gjøre for at hele min personlighet skal komme fram som en fungerende helhet? Jeg må bli mer spontan. I det spontane øyeblikk har jeg mot til å blottstille meg selv. Jeg tør å by på meg selv, miste kontrollen og tryggheten. Jeg slipper følelsene til uten å bestemme på forhånd hva som skal komme.