IMPRO

Å være tilstede i øyeblikket. Nærvær og tilstedeværelse. Spontant med ditt indre selv forankret i bevisstheten.