På scenen

Erfaring på scenen og i grupper

Fra 2012          Aktmodell er nå min lille teaterscene hvor jeg kan bruke all min  sceneerfaring i å skape uttrykk og livskraft. Sang og teater mer i privat regi – begravelser og jubileer. Ledet latteryoga i offentlig og privat sammenheng på torg og i parker, i Oslo latterklubb på Unity. Toning i grupper hvor alt kan skje spontant.
2011                  Spilleder for Øyeblikkets teater på 10 års jubileet til Norsk Psykodrama-Akademiet
Teater Ekko`s playbackteater forestillinger på Caféteatret, Oslo.  Forestillinger med Teater Ekko på Sorialab ved Torshovteatret

2005 – 2010     Mange Playbackforestillinger
Playbackteater forestillinger med Teater Ekko på Sorialab og Scenehuset,  Oslo – på Majorstuen seniorsenter og Sagene samfunnshus,  – Institutt for Aktiv Psykoterapi, Leakollen, Asker ,  – Institutt for Medskapende Ledelse, Oslo
Teater Ekko på Parkteatret, Scenehuset, Den norske  Balletthøgskole, Oslo.  A-senteret i Oslo, Klækken Hotell, Institutt for Aktiv Psykoterapi, Leakollen, Asker, for Fylkesmannen i Oppland, Øier
Playbackforestillinger med Teater Ekko på Den norske balletthøgskole,   på Steinerskolen i Oslo
fra 2004         Improskuespiller for Øyeblikkets teater på Renskaug gård i Lier og på workshop for  Morenoinstitutet i Gøteborg

 


Sanger
Jeg kommer fra en familie full av sang og musikk. Grunnmuren i min kunstnersjel er sangen. Jeg sang viser og spilte gitar, lærte å spille piano fra jeg var barn og tok musikkutdanning på Musikkonservatoriet.                   En liten ”debutkonsert” akkompagnert av Trond Lindheim  i Oslo Musikklærerforening med verker av Garborg/Grieg, Merhen/ Sommerfedt, fra ”Vier Letzte Lieder” av R. Straus, Sibelius m. fl.  i 1996.  Etter hvert ble blues og jazz mer min stil. Møtet med ”The Voice” og instruktører og fra The Roy Hart Theatre fikk stor betydning for meg.Stemmen har ingen begrensninger og klangen og uttrykket er forankret i kroppen.  ”Stemmen med hele kroppen som instrument” har siden stått sentralt både som utøver og sangpedagog. I begravelser har jeg stått i kirken ved alteret nær den døde og formidlet ord og toner til de pårørende. En sterk sjelelig berøring.
Kunstnerisk forløsning gjennom psykodrama har gitt styrke og sårbarhet til kunstnerisk ”å være tilstede i øyeblikket”. Psykodrama er en metode som går i dybden og får fram et sjelelig uttrykk.
I 2009 ble jeg korsanger med Johannespasjonen og H-moll messen av J.S.Bach i Grorud kirke.

Teaterpedagog og instruktør Vlad Smid gjorde sangeren til teatermenneske, skuespiller og instruktør.  Han lærte meg alt om regimetoder, verkanalyse, scenografi og teaterhistorie, skuespillerteknikk og innstudering av tekster, kommunikasjon og improvisasjon. Han var et kunstnerisk geni fra Praha, og jeg er evig takknemlig for alt han lærte meg i løpet av 6 år, i sin egen stue.

Playback teater
Playbackteater er spontan teater av fortellerens indre bilder. En følelse, en situasjon, et minne, en drøm eller en historie fra det virkelige liv blir fortalt her-og-nå, som etterpå blir til en improvisasjon på scenen. Det som blir fortalt, kan være humoristisk eller alvorlig, enkelt eller dypsindig, noe som skjer ofte eller en gang i livet. Spillet på scenen prøver å levendegjøre fortellerens indre bilder. Fortelleren formidler følelser og uttrykk. Dethandler om å gi tilbake (play back) opplevelsen fortelleren har fortalt, slik at vedkommende blir truffet og kjenner seg igjen.

 

Øyeblikkets teater
Øyeblikkets teater er et improvisert teater knyttet til Norsk Psykodrama-Akademiet, NPA. NPA har utdannet improskuespillere i metoden playback på deltid over 3 år fra 2003 under ledelse av psykodramatiker Christina Hagelthorn.  Playbackteater er skapt av psykodramatiker Jonathan Fox på 70-tallet. Playbackteater spilles over hele verden i over 60 land på mange forskjellige måter.

Øyeblikkets teater hadde forestillinger  under  Kulturnatta og andre arrangementer på Renskaug gård, der NPA har hatt sin undervisning i flere år. NPA samarbeider med Morenoinstitutet om å skape en arena for psykodrama i samfunnet og i kunsten.  (mine bilder) På 10 års jubileet for NPA ledet jeg en gjenforening  av Øyeblikkets teater, både trening og forestilling. Som spilleder opplevde jeg en god kontakt med publikum, en fortellerglede og et entusiastisk publikum
(Bilder)

 

Teater Ekko
Jeg har vært skuespiller i teater Ekko i 6 år. På den tiden har Teater Ekko hatt mange åpne forestillinger og oppdrag for organisasjoner og næringsliv. På workshops og seminarer har Teater Ekko improvisert stemninger, opplevelser og erfaringer fra samvær og diskusjoner her-og-nå.

Teater Ekko består av skuespillere, musikere og spilleder som spiller playbackteater. Spillederen engasjerer publikum til å fortelle om egne opplevelser, erfaringer og hendelser. Teater Ekko gir så liv til historiene på scenen. Ingen historie er for alminnelig eller for ekstraordinær, bare den er sann. Playback Teater gir fortellerne og publikum en gjenkjennende, underholdende og gripende opplevelse. Du kan selv velge å fortelle eller se på andres historier ta form på scenen.


Improvisasjon er en krevende og rå kunstform hvor alt kan skje. Skuespillerne er årvåkent tilstede for hverandres innspill og påfunn, gir og tar i en fintfølende dans. Et magisk øyeblikk oppstår og energien virvles ut til publikum. Kontakt og oppmerksomhet mellom skuespillerne skaper nye magiske øyeblikk. Alt er mulig og ingenting er planlagt. Jeg byr på meg selv og har en naturlig spilleglede.

 

Klovn for demente på sykehjem
Jeg debuterte med et pilotprosjekt på sykehjem i Bærum i 2011.

Klovner som trener i å åpne opp glemte rom og gjøre ”feil” om til suksess. Sanger, bevegelse og musikk er kontaktsøkende. Klovnene møter mennesker som opplever at verden har stengt seg inne i hode og kropp. Klovnene lytter seg inn til de tanker og følelser som befinner seg der inne, til ressurser som demente gjenopplever i øyeblikket. Her skapes spontane øyeblikk med en dypere kontakt, sårbart og nakent, med humor og forståelse. Alt er mulig. Alt kan skapes på nytt.