Improvisasjon er bevegelse

Teater er ”å leke leken”. Teater er bevegelse på en scene, i rollen og mellom rollene.

Tekst i seg selv er ikke levende teater. Å lære improvisasjon er å bevisstgjøre

hva som skaper en bevegelse og hvordan bevegelsen driver handlingen framover.

Improvisasjon bruker sansene og kroppens mange uttrykk, frigjør fantasien, oppdager

alt i omgivelsene, løser problemer i fellesskap og tillater problemet å utvikle

scenen. I bevegelsen oppdager du deg selv og omgivelsene. Alt blir nytt hver gang.

Da først berører teater sitt publikum