Improvisasjon

Å være tilstede i øyeblikket. Nærvær og tilstedeværelse. Spontan.